Hvordan driver cannabis LED Cannabis-belysningsmarkedet?

How Does Cannabis Driving the LED Cannabis Lighting

I de seneste år har cannabisindustrien oplevet en hidtil uset stigning i global accept, legalisering og kommercialisering. Med den voksende accept og bevidsthed om cannabis til medicinske formålog rekreative formål er efterspørgslen efter effektive dyrkningsmetoder steget.

Denne tendens havde stor indflydelse på hele indendørs havebranchen. Fordi indendørs havearbejde er blevet en løsning til at overvinde begrænsningerne ved udendørs havearbejde, giver det dyrkere mulighed for at have større kontrol over vækstmiljøet.

LED vækstlys er blevet en game changer for industrien og revolutionerer måden, cannabis dyrkes indendørs på.

Avlere erkender, at LED cannabisbelysning giver en pålidelig, effektiv belysningsløsning, der opfylder cannabisplanternes unikke behov.

Efterspørgslen efter LED vækstlys i cannabisindustrien er tæt forbundet med den hurtige vækst på selve cannabismarkedet.

Læs videre, mens vi dykker ned i, hvordan cannabis kører marked for cannabisbelysning. Ved at undersøge disse faktorer sigter vi mod at opnå en omfattende forståelse af, hvordan cannabistrends krydser efterspørgslen efter LED-dyrkningslys, hvilket i sidste ende former fremtiden for cannabisdyrkning.

cannabis belysning

Tendenser i cannabisindustrien

Cannabis, der engang blev betragtet som et tabubelagt stof, vinder nu accept verden over til medicinske og rekreative formål.

Legalisering af marihuana

Legaliseringen af ​​marihuana finder sted på forskellige måder i forskellige regioner. Adskillige lande, herunder Canada, Uruguay og flere amerikanske stater, har fuldt ud legaliseret marihuana til medicinsk og rekreativt brug.

Mange andre lande og stater har taget en mere progressiv tilgang til legalisering af marihuana til medicinske formål. Dette gradvise skift har skabt et gunstigt miljø for cannabisvirksomheder til at blomstre.

Økonomisk påvirkning

Størrelsen af ​​det lovlige cannabismarked forventes at nå op på milliarder af dollars i de kommende år. I USA anslås det lovlige marihuanamarked at være mere end 17 milliarder dollar værd i 2020.

Efterhånden som flere stater legaliserer cannabis, forventes det globale lovlige cannabismarked at være 90 milliarder dollars værd i 2026.

Boomet inden for cannabis skaber også arbejdspladser, såsom fra dyrkning og forarbejdning af cannabis til detaildrift og tilhørende tjenester.

I områder, hvor marihuana er blevet legaliseret, er jobvækst og økonomisk revitalisering blevet observeret, nye virksomheder er opstået, og skatteindtægter har støttet den lokale økonomi.

Forbrugernes efterspørgsel

Forbrugerne søger sikre og regulerede produkter, og denne efterspørgsel driver væksten af ​​licenserede cannabisproducenter og apoteker.

Stigende bevidsthed om de potentielle terapeutiske fordele ved cannabis har bidraget til den voksende popularitet af medicinsk marihuana blandt medicinske patienter.

Cannabis-belysningsmarkedstendenser

Vigtige markedstendenser på markedet for cannabisbelysning: LED-lys forventes at tegne sig for en betydelig andel og fordelene forbundet med LED-belysning forventes at bidrage til markedsvæksten.

Øget patientinteresse for medicinsk brug af cannabis og en stigning i efterspørgslen efter cannabisprodukter af høj kvalitet er en tendens, der har haft en betydelig indflydelse på hele indendørs gartneribranchen. Et særligt vækstområde er markedet for LED-cannabisbelysning.

Cannabisplanter kræver et specifikt lysspektrum og intensitetsniveau for at producere knopper af bedre kvalitet. LED-dyrelys bliver mere og mere populære blandt cannabisdyrkere på grund af deres energieffektivitet, tilpasselige spektrum og andre fordele.

Som følge heraf har mange plantelysproducenter udviklet specialiserede cannabisbelysningsløsninger specifikt til cannabisindustrien. Auxgrow har gjort netop det. Det er dybt inde i sit 13. år i vækstbelysningsområdet.

Desuden indikerer fremskridtene i anden legaliseringsfase af cannabis, at den forventede kommercialisering af cannabisprodukter såsom spiselige, ekstrakter og aktuelle produkter forventes at øge dyrkningen af ​​cannabis.

Dette vil igen drive markedet for cannabisbelysning i udviklingsprognoseperioden (2023 – 2028).

Efterhånden som forbrugerne bliver mere miljøbevidste, er der en stigende efterspørgsel efter bæredygtige og miljøvenlige produkter på tværs af alle brancher. Cannabisdyrkere leder efter energieffektive og miljøvenlige belysningsløsninger.

LED vækstlys er en ideel løsning. Fordi de bruger meget mindre energi og genererer mindre varme end traditionelle belysningsløsninger, reducerer de behovet for yderligere kølesystemer.

marked for cannabisbelysning

Hvordan cannabistrends påvirker priser og tilgængelighed af LED-grow-lys

Efterhånden som flere avlere henvender sig til indendørs dyrkning, er efterspørgslen efter specialiseret udstyr og forsyninger, herunder LED-dyrkningslys, stigende. Denne øgede efterspørgsel har påvirket ændringer i priser og udbud på LED-vækstlysmarkedet.

1. Stigning i efterspørgsel:

Efterhånden som flere og flere avlere ser efter at bruge LED cannabisbelysning til at dyrke deres cannabisplanter, er deres efterspørgsel efter dette produkt stigende. Dette driver prisen på LED cannabisbelysning op.

Stigende priser. Efterhånden som efterspørgslen efter LED-cannabisbelysning stiger, stiger priserne også. Dette skyldes, at producenterne er i stand til at opkræve højere priser for produkter, der er i høj efterspørgsel.

Reduceret udbud. Stigningen i efterspørgslen har også ført til et fald i udbuddet af visse typer LED plantelys. Dette skyldes, at producenterne ikke kan følge med efterspørgslen efter sådanne produkter.

2. Konkurrence blandt producenter

Efterhånden som markedet for LED-hampbelysning bliver mere konkurrencedygtigt, kommer en ny gruppe producenter ind på markedet.

Konkurrencen blandt plantelysvirksomheder er en positiv udvikling for LED-hampbelysningsindustrien. Det fremmer lavere priser, innovation og flere muligheder for avlerne.

Prissætning. Øget konkurrence i hampbelysningsindustrien har gjort det mere sandsynligt, at producenterne vil tilbyde lavere priser for at tiltrække kunder. Dette kan føre til lavere priser på LED-cannabisbelysning, hvilket gør det mere overkommeligt for avlere at bruge denne type belysning.

Innovation. Konkurrence driver på den anden side innovation. Fordi producenter konstant leder efter måder at forbedre deres produkter og adskille sig fra konkurrenterne.

Auxgrow søger for eksempel konstant efter måder at forbedre sine produkter på og har investeringer i fremtiden for LED-plantebelysning.

Vores nyudviklede vækstlysregulator er kompatibel med de fleste plantelys på markedet og gør det muligt for kommercielle avlere at kontrollere deres planter mere på en intelligent måde.

Avler valg. Øget konkurrence har givet avlerne flere muligheder, når det kommer til LED cannabisbelysning. Avlere er mere tilbøjelige til at finde produkter, der passer til deres behov og budget.

3. Ændringer i udbud og efterspørgsel

Ændringer i udbud og efterspørgsel kan føre til prisudsving i løbet af året, hvor priserne har tendens til at stige i den høje vækstsæson for cannabis.

Ændringer i udbud og efterspørgsel kan også påvirke kvaliteten af ​​LED cannabisbelysning.

Når udbuddet af LED-cannabisbelysning stiger, kan producenter investere mindre i forskning og udvikling. Dette kan føre til et fald i kvaliteten af ​​LED cannabisbelysning.

På den anden side, når efterspørgslen efter LED-cannabisbelysning stiger, kan producenterne også være mere tilbøjelige til at investere i forskning og udvikling. Det kan forbedre kvaliteten af ​​LED cannabisbelysning for at forbedre. Det samme gælder for Auxgrow.

4. Forsyningsproblemer

Den øgede efterspørgsel efter LED vækstlys kan lægge yderligere pres på forsyningskæden og føre til mangel på eller forsinkelser i leverancer fra leverandører af plantelys.

Prisstigninger. Når producenter har forsyningsproblemer, kan det føre til højere priser for LED-hampbelysning. Det skyldes, at der er mindre udbud af tilgængelige produkter, hvilket driver efterspørgsel og priser op.

Reduceret tilgængelighed. Forsyningsproblemer kan også føre til en reduktion i tilgængeligheden af ​​LED-hamp-baserede belysningsprodukter.

5. Fremkomsten af ​​vertikalt landbrug

Fremkomsten af ​​vertikalt landbrug er en positiv udvikling for LED-plantelysindustrien. Prisen på LED-plantelys er også påvirket af stigningen i vertikalt landbrug.

Øget efterspørgsel. Efterhånden som flere avlere anvender vertikalt landbrug, er efterspørgslen efter LED-plantelys også stigende. Vi ved, at LED-plantelys er den mest effektive og effektive måde at dyrke afgrøder på i lodrette rum.

Ny produktudvikling. Fremkomsten af ​​vertikalt landbrug har også ført til ny produktudvikling i LED-plantelysindustrien. Producenter af haveplanter, som Auxgrow, udvikler ny LED-cannabisbelysning, der er specielt designet til vertikalt landbrug.

6. Energieffektivitet

Ifølge en rapport fra Technavio forventes efterspørgslen efter energieffektive belysningsløsninger på det globale LED vækstlysmarked at stige på grund af cannabisindustriens voksende fokus på bæredygtighed og energieffektivitet.

Rapporten viser, at LED vækstlys er mere energieffektive end traditionelle belysningsløsninger, hvilket gør dem ideelle til avlere, der ønsker at reducere deres miljøpåvirkning.

Energieffektive LED plantelys er normalt dyrere end mindre effektive LED plantelys. Dette skyldes, at de bruger mere avanceret teknologi og materialer.

Imidlertid opvejes de forudgående omkostninger ved energieffektive LED-plantelys ofte af besparelser i energiomkostninger.

7. Tilpasset spektrum

Cannabis har specifikke spektrale krav på forskellige vækststadier. Producenter kan tilbyde LED-dyrelys, der er specielt skræddersyet til cannabisindustrien, hvilket kan påvirke priser og tilgængelighed.

Pris. Brugerdefinerede LED-plantelys er normalt dyrere end standarden. Fordi de kræver brug af specifikke bølgelængder af lys, der er befordrende for plantevækst.

Efterspørgsel. Brugerdefinerede LED-plantelys er i høj efterspørgsel blandt kommercielle avlere, der leder efter måder at forbedre kvaliteten og udbyttet af deres afgrøder.

Auxgrow er en erfaren LED vækstlys producent, er du velkommen til at kontakte os hvis du har brug for at forespørge om tilpassede plantelys.

8. Forbrugerpræferencer

Cannabisdyrkers præferencer kan påvirke priser og efterspørgsel efter LED-plantelys på mange måder.

  • Type plante. Den type planter, forbrugerne ønsker at dyrke, vil påvirke den type LED-plantelys, de har brug for. Indica og Sativa, de to forskellige sorter kræver forskellige vækstbetingelser.
  • Plantens størrelse. Størrelsen af ​​den cannabis, som forbrugerne ønsker at dyrke, vil også påvirke den type LED-vokselys, de har brug for. For eksempel kræver Northern Lights og Sour Diesel forskellige typer eller størrelser af cannabisbelysning.
  • Lys, der kræves af planter. Mængden af ​​lys, planter har brug for, vil også påvirke den type LED-plantelys, de har brug for. OG Kush og Blueberry kræver forskellige typer LED vækstlys.
  • Prisen på armaturet. Prisen på lyset påvirker også efterspørgslen. Hvis prisen er rimelig, er forbrugerne mere tilbøjelige til at købe LED-plantelys til at erstatte traditionelle HPS-armaturer.
  • Kvaliteten af ​​armaturet. Kvaliteten vil påvirke efterspørgslen. Forbrugere er mere tilbøjelige til at købe LED-plantelys, hvis de er af høj kvalitet og holdbare.

Auxgrow-indsigter, at nogle brugere foretrækker at prøve DIY-plantelysarrangementsformer.

Auxgrow GB15 er en gratis kombination af LED lysbjælker, kan brugerne justere arrangementet af plantelys efter deres eget vokserum.

9. Legalisering af marihuana

Legalisering af cannabis i flere og flere lande skaber et nyt marked for cannabisprodukter, hvilket driver efterspørgslen efter cannabisdyrkning. Dette øger igen efterspørgslen efter LED-plantelys.

Lande, der har legaliseret fritids-marihuana:

Canada, Georgia, Malta, Mexico, Sydafrika, Thailand, Uruguay, 11 stater i USA, The Australian Capital Territory og District of Columbia.

Lande, der har legaliseret medicinsk marihuana:

Argentina, Australien, Barbados, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Ecuador, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Libanon, Luxembourg, Malawi, Malta, Mexico, Holland, New Zealand, Nordmakedonien, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rwanda, Saint Vincent og Grenadinerne, San Marino, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Schweiz, Thailand, Storbritannien, Uruguay, Vanuatu, Der er 38 stater i USA.

Globalt marked for cannabislys

10. Regulatorisk indvirkning

Statlige eller regionale bestemmelser kan påvirke den tilladte type cannabisbelysning. Nogle regioner kan påbyde brugen af ​​LED energieffektiv belysning.

Disse regler kan påvirke tilgængeligheden og prissætningen af ​​LED vækstlys på forskellige markeder.

  • EU: EU har et direktiv, der kræver, at alle nye lyskilder, der sælges i EU, skal være energieffektive i 2021. Det betyder, at de fleste nye lyskilder vil være LED-lys.
  • Forenede Stater: Der er mange stater og byer i USA, der har obligatoriske LED-belysningskrav. For eksempel kræver Californien, at alle nye gadelygter skal være LED inden 2025.
  • Kina: Der er mange provinser og byer i Kina, der har obligatoriske LED-belysningskrav. For eksempel kræver Guangdong-provinsen, at alle nye kommercielle bygninger skal være LED-belysning i 2020.
  • Indien: Der er mange stater i Indien, der har obligatoriske LED-belysningskrav. For eksempel kræver Maharashtra, at alle nye regeringsbygninger skal have LED-belysning i 2022.

Dette er blot nogle få eksempler på lande eller regioner, der kræver brug af LED energieffektiv belysning.

Efterhånden som LED-belysning bliver mere overkommelig og effektiv, er det sandsynligt, at flere lande og regioner vil vedtage obligatoriske LED-belysningskrav.

Fordi LED-belysning er mere energieffektiv end gløde- og fluorescerende belysning. Det kan spare virksomheder og regeringer penge på energiomkostninger.

11. Økonomisk påvirkning

Inflation og valutaudsving kan påvirke prissætningen og tilgængeligheden af ​​LED vækstlys.

Inflation. Når inflationen stiger, stiger omkostningerne ved at producere LED vækstlys også. Dette skyldes, at omkostningerne til materialer, arbejdskraft og transport alle stiger. Som et resultat bliver LED vækstlys dyrere for forbrugerne.

Valutaudsving. Når valutaværdierne svinger, vil omkostningerne ved at importere LED vækstlys fra andre lande også svinge.

Dette skyldes, at prisen på LED vækstlys normalt er angivet i amerikanske dollars. Hvis dollaren falder, så vil LED vækstlys blive dyrere for forbrugere i lande med stigende valutaer.

12. International handel og indkøb:

Cannabisindustriens globale karakter betyder, at LED-dyrelys kan komme fra en række forskellige lande. De sendes normalt fra udlandet.

Faktorer som transportomkostninger, tariffer, handelsaftaler og internationale forsyningskæder kan påvirke priser og tilgængelighed.

Konklusion

Samlet set har den voksende efterspørgsel efter cannabis en betydelig indflydelse på priserne og tilgængeligheden af ​​LED-dyrelys.

Mens øget konkurrence blandt leverandører af plantelys kan føre til lavere priser, kan ændringer i udbud og efterspørgsel også føre til mangel og højere priser. Priser og tilgængelighed af LED-cannabisbelysning vil sandsynligvis fortsat blive påvirket af ændrede markedsforhold.

Det nordamerikanske marked forventes at føre det globale marked efterfulgt af Europa og Asien og Stillehavsområdet. Væksten på cannabismarkedet er drevet af den stigende legalisering af cannabis, den voksende popularitet af vertikalt landbrug og den stigende efterspørgsel efter cannabisprodukter af høj kvalitet.

Det globale LED-vækstlysmarked forventes at nå op på 14,27 milliarder dollars i 2030 og vokse med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 14,8% fra 2022 til 2030.

Hvis du er en vækstbutiksoperatør eller en vertikal landbrugsinvestor og ønsker at være den første til at få succes med indendørs landbrug, Auxgrow er her for at støtte dig hele vejen.

Som Digital Marketing Manager hos AUXGROW kombinerer Jayes en passion for hydroponiske systemer og ekspertise inden for LED vækstlys. Med praktisk erfaring og en dyb forståelse guider Jayes dig gennem verden af ​​bæredygtig dyrkning.

Del dette opslag med dine venner

Seneste produkter

Drivhus LED Grow Light
smart led grow light controller
LED Grow Light Smart Controller

Anbefal artikler

Kom i kontakt med os!

Aktiver venligst JavaScript i din browser for at udfylde denne formular.
Navn
** Dit privatliv vil blive beskyttet

Kontakt os

E-mail: sales@auxgrow.com
WhatsApp: +8618520350256
Telefon: +86-20-84785360
Adresse: Qichuang Industrial Park,
No.801 Qiaoxing Avenue, Shatou Street,
Panyu-distriktet, Guangzhou

Copyright © Guangzhou Vanten Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Rul til toppen

Get Catalogue & Quote

Aktiver venligst JavaScript i din browser for at udfylde denne formular.
** Dit privatliv vil blive beskyttet