Garantie beleid

1. Garantieperiode

 • Alle Auxgrow-reeksen verlichtingsarmaturen en plantenbakken worden geleverd met een beperkte garantie van vijf jaar. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van het product.
 • Alle accessoires en fittingen van Auxgrow-producten worden gedekt door een beperkte garantie van twee jaar. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van het product.

Dit garantiebeleid is niet van toepassing op op maat gemaakte producten op basis van onze standaardmodellen. Het garantiebeleid voor op maat gemaakte producten is onderworpen aan het bestelcontract.

2. Beperkte garantie

De hierin beschreven garantie is alleen van toepassing op producten van het merk Auxgrow die worden verkocht door Auxgrow en geautoriseerde dealers. Auxgrow garandeert dat elk product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Als een product niet presteert in overeenstemming met de voorwaarden van deze garantie, zal Auxgrow het defecte product gratis vervangen in overeenstemming met het toepasselijke garantiebeleid en de volgende beperkte garantievoorwaarden.

3. Algemene voorwaarden

 • Als een product dat onder deze garantie valt, door de koper wordt geretourneerd onder het garantiebeleid en Auxgrow na inspectie vaststelt dat het product niet voldoet aan de vereisten van deze garantie, zal Auxgrow, naar eigen goeddunken, het product of een deel ervan repareren of vervangen. van het defecte Product. Voor alle duidelijkheid, “reparatie of vervanging van het Product of een defect onderdeel daarvan” omvat geen demontage- of herinstallatieactiviteiten, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arbeidskosten of -uitgaven.
 • Als Auxgrow ervoor kiest om een ​​product te vervangen, maar hiertoe niet in staat is omdat het product uit de handel is genomen of niet beschikbaar is, kan Auxgrow het product vervangen door een vergelijkbaar product (met mogelijk kleine afwijkingen in ontwerp en productspecificaties).
 • Geen enkele agent, distributeur of dealer heeft de bevoegdheid om onder welke omstandigheden dan ook namens Auxgrow de voorwaarden van de beperkte garantie te wijzigen, aan te passen of uit te breiden.
 • Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de juiste bedrading, installatie en werking van het product binnen de elektrische waarden, het bedrijfsbereik en de omgevingsomstandigheden zoals vermeld in de specificaties, toepassingsgids of enige andere documentatie bij het product. De Koper dient Auxgrow schriftelijk op de hoogte te stellen indien het product defect blijkt te zijn of niet in overeenstemming is met de productspecificaties.
 • Producten van derden verkocht door Auxgrow vallen niet onder deze garantie, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.
  Deze garantie is niet van toepassing op schade of niet-nakoming veroorzaakt door overmacht of misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik of gebruik in strijd met toepasselijke normen, specificaties of gebruiksinstructies, inclusief maar niet beperkt tot die in deze handleiding. nieuwste veiligheids-, industrie- en/of elektrische normen op het relevante gebied.
  Deze garantie vervalt als er reparaties of wijzigingen aan het product zijn aangebracht door iemand die niet schriftelijk door Auxgrow is geautoriseerd. De productiedatum van het product moet leesbaar zijn en Auxgrow behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over de geldigheid van een garantieclaim.
 • Op verzoek van Auxgrow worden niet-conforme of defecte producten onmiddellijk na vervanging eigendom van Auxgrow.

4. Garantieclaims

Alle genoemde garantieperiodes zijn onderhevig aan Auxgrow, die voldoende informatie heeft over het defecte product om niet-conformiteit te verifiëren. Garantieclaims moeten binnen 30 dagen na ontdekking aan Auxgrow worden gemeld, met vermelding van ten minste de volgende informatie (aanvullende informatie kan op verzoek vereist zijn).

 • Productfout, internationale sourcing, foto's en video vereist.
 • Installatiedatum en factuurdatum.
 • Gedetailleerde omschrijving van het probleem en aantal en percentage storingen, datumcode storing.
 • Toepassing, aantal branduren en schakelcycli.
 • Zodra de garantieclaim is bevestigd door een retour- en reparatieoplossing. De koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van het product aan ons. Auxgrow dekt de verzendkosten voor het verzenden van het gerepareerde product naar de koper. Auxgrow kan de klant kosten in rekening brengen voor geretourneerde producten die niet defect of niet-conform blijken te zijn en de daaraan verbonden verzend-, test- en administratiekosten.

5. Melding

 • Producten moeten worden toegepast en gebruikt in overeenstemming met productspecificaties en toepassingsrichtlijnen.
 • Compensatie voor internationale aankopen is een vervanging of gratis onderdelen voor alle producten met bevestigde fouten.
 • Alleen als in totaal 15% of meer van de individuele lichtdioden in de LED-armatuur geen licht uitstraalt of als een standaardafwerking of coating op het product gebarsten, afgebladderd, overmatig vervaagd of defect gecorrodeerd is voor de duur van de toepasselijke garantie .
Scroll naar boven

Get Catalogue & Quote

Schakel JavaScript in uw browser in om dit formulier in te vullen.
** Uw privacy wordt beschermd