Auxgrow Terms & Conditions

Auxgrow-vilkår & Forhold

Vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor ("vilkårene") styrer deg mens du er på dette nettstedet på World Wide Web ("nettstedet") og er juridisk bindende for deg. Hvis du ikke er enig med noen av de oppførte betingelsene, må du ikke gå inn på eller på annen måte bruke dette nettstedet eller informasjonen på dette nettstedet. Din bruk av nettstedet skal anses å være ditt samtykke til hvert av vilkårene som er angitt nedenfor

Generelle bruksbegrensninger

All informasjon, dokumenter, produkter og tjenester, varemerker, logoer, grafikk og bilder ("materialer") som tilbys på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet eller varemerkebeskyttet og tilhører Auxgrow. Enhver uautorisert bruk av materiale på nettstedet kan bryte opphavsrettslover, varemerkelover, personvernlovene og kommunikasjonslover.

Auxgrow. gir deg begrenset rett til å vise materialet kun på din personlige datamaskin for personlig bruk. Du samtykker i å ikke bruke materialet til andre formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra Auxgrow. Uten begrensning samtykker du i å ikke reprodusere, videredistribuere, selge, publisere, kringkaste eller sirkulere informasjonen i materialet til noen, inkludert andre i samme selskap eller organisasjon. Du kan ikke legge ut innhold fra dette nettstedet til nyhetsgrupper, e-postlister eller oppslagstavler. Du erkjenner og godtar at, bortsett fra det som er angitt her, har du ingen rett til å modifisere, redigere, endre eller forbedre noe av materialet på noen måte. Denne begrensede lisensen avsluttes automatisk, uten varsel til deg, hvis du bryter noen av disse vilkårene. Ved oppsigelse samtykker du i å umiddelbart ødelegge alt trykt eller nedlastet materiale.

Du samtykker i å ikke "ramme" eller "speile" noe materiale eller tredjepartsinnhold på denne siden på noen annen server eller internettbasert enhet uten avansert skriftlig tillatelse fra henholdsvis Auxgrow eller dets lisensgivere. Dette nettstedet kan være koblet til andre nettsteder på World Wide Web eller Internett som ikke er under kontroll av eller vedlikeholdes av en Auxgrow. Slike lenker utgjør ikke en godkjenning fra Auxgrow. Du erkjenner at Auxgrow gir disse lenkene til deg kun som en bekvemmelighet, du godtar videre at Auxgrow ikke er ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

Enkelte områder på dette nettstedet er passordbegrenset til autoriserte brukere ("Restricted Areas") Hvis du er en autorisert bruker av Restricted Areas, godtar du at du er fullt ut ansvarlig for konfidensialiteten til passordet og kontoinformasjonen din, og godtar å varsle Auxgrow umiddelbart hvis passordet ditt går tapt, stjålet, avslørt til en uautorisert tredjepart, eller på annen måte kan ha blitt kompromittert. Du godtar at du er fullt ut ansvarlig for enhver og alle aktiviteter som skjer under kontoen din, inkludert eventuelle gebyrer som kan påløpe under din passordbeskyttede konto, uansett om du er personen som utfører slike aktiviteter eller ikke. Du samtykker i å umiddelbart varsle Auxgrow om enhver uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd i forbindelse med dette kjent for deg.

Du erkjenner at dette nettstedet kan inneholde visse unøyaktigheter eller typografiske feil som kan påvirke kvaliteten på materialer og tredjepartsinnhold. Du erkjenner at materialet eller tredjepartsinnhold ikke har blitt uavhengig verifisert eller autentisert helt eller delvis av Auxgrow, og godtar at Auxgrow ikke garanterer nøyaktigheten eller aktualiteten til materialet eller tredjepartsinnholdet, og godtar videre at Auxgrow har ikke noe ansvar for eventuelle utelatelser i materialene og innholdet, enten det er levert av Auxgrow eller en tredjepart.

Generell ansvarsfraskrivelse

Tjenester og materialer er kun ment for Auxgrows kunder og tilbys kun for din bekvemmelighet. Auxgrow gir deg ingen lisens eller eiendomsrett til slike tjenester og materialer. Auxgrow garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller påliteligheten til tjenester og materialer og andre elementer som finnes på denne serveren eller noen annen server. Derfor skal du ikke stole på noen tjenester og materialer som tilbys på dette nettstedet med mindre vi uttrykkelig informerer deg skriftlig om at du kan...Vennligst ikke stol på eller bruk tjenestene og materialene til å kjøpe, selge, handle eller handle med verdipapirer . Vær oppmerksom på at informasjonen gitt her ikke oppfyller offentliggjøringskravene til reguleringsorganer som kan være påkrevd i forskjellige land, inkludert, men ikke begrenset til, U.S. Securities Exchange Commission. Vennligst ikke ta noen investeringsbeslutninger basert på tjenester og materialer gitt her.

Tjenesten og materialene tilbys av Auxgrow på en som er-basis, og Auxgrow fraskriver seg uttrykkelig enhver og alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert uten begrensning garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til enhver tjeneste eller materiale. Informasjonen om private investeringer og all informasjon på denne nettsiden utgjør ikke et tilbud fra Auxgrow om noen av dets verdipapirer, og det utgjør heller ikke en forespørsel om et tilbud om å kjøpe verdipapirer. Selv om du fritt kan laste ned tjenester og materialer fra dette og relaterte nettsteder, beholder Auxgrow all varemerkerett og opphavsrett på all tekst og grafikk. Du har ingen rett til å reprodusere dem på noen annen måte enn for personlig bruk.

Ansvarsbegrensning

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal Auxgrow ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter som gjør krav gjennom deg for noen skade som er påført som følge av at du viser, kopierer eller laster ned informasjon eller materiale på dette nettstedet. Auxgrow skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for indirekte, ekstraordinære, eksemplariske, straffende, spesielle tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert tap av data, inntekter, fortjeneste eller andre økonomiske fordeler) som oppstår, enten det er for brudd eller i erstatning selv om Auxgrow tidligere har informert om muligheten for slik mulig skade.

Lokale lover

Auxgrow kontrollerer og driver dette nettstedet fra hovedkvarteret i Folkerepublikken Kina. Hvis du bruker dette nettstedet fra utenfor Folkerepublikken Kina, er du fullstendig ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover, inkludert, men ikke begrenset til, eksport- og importlover i andre land i forhold til materialer og tredjepartsinnhold.

Brudd på vilkårene for dette nettstedet

Hvis du bryter vilkårene på dette nettstedet, forbeholder Auxgrow seg retten til å avslutte tjenesten til deg uten ytterligere varsel eller forklaring, Auxgrows foretrukne handlingsmåte er å informere deg om din upassende oppførsel og informere deg om eventuelle korrigerende tiltak. Imidlertid åpenbare brudd på disse vilkårene som bestemt av Auxgrow etter eget skjønn; vil resultere i umiddelbar oppsigelse av tjenesten.

Du godtar at Auxgrow og dets lisensgivere kan foreta forbedringer og/eller endringer i tjenestene og prisene beskrevet på denne siden, hvis noen, når som helst uten varsel, og godtar videre at Auxgrow kan revidere disse vilkårene når som helst uten varsel ved å oppdatere denne innlegg. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at slike modifikasjoner er gjort, utgjør din aksept av slike reviderte vilkår.

Enhver handling knyttet til disse vilkårene vil være underlagt California lov og kontrollerende amerikansk lov uten hensyn til valg eller lovkonflikter i noen jurisdiksjon. Du godtar jurisdiksjonen til domstolene i San Francisco County, California for å løse alle tvister som oppstår fra eller relatert til disse vilkårene og/eller din bruk av nettstedet.

At Auxgrow ikke håndhever noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse med mindre Auxgrow skriftlig erkjenner og godtar det. Vilkårene omfatter hele avtalen mellom deg og Auxgrow og erstatter alle tidligere eller samtidige forhandlinger, diskusjoner eller avtaler, hvis noen, mellom partene angående emnet her. Din bruk av nettstedet er imidlertid underlagt de ytterligere ansvarsfraskrivelsene og forbeholdene som kan vises på hele nettstedet.

Varemerker

"Auxgrow", "Auxgrow.com", "Bring Digital Technology to Every Grower" er varemerker for Auxgrow i Folkerepublikken Kina og andre land/regioner. Uautorisert bruk eller duplisering av disse merkene er strengt forbudt ved lov.

Rull til toppen

Get Catalogue & Quote

Aktiver JavaScript i nettleseren din for å fylle ut dette skjemaet.
** Personvernet ditt vil bli beskyttet