Hur driver cannabis marknaden för LED Cannabis-belysning?

How Does Cannabis Driving the LED Cannabis Lighting

Under de senaste åren har cannabisindustrin sett en aldrig tidigare skådad ökning av global acceptans, legalisering och kommersialisering. Med den växande acceptansen och medvetenheten om cannabis för medicinskt bruk, och rekreationsändamål har efterfrågan på effektiva odlingsmetoder ökat.

Denna trend hade en stor inverkan på hela trädgårdsbranschen inomhus. Eftersom trädgårdsskötsel inomhus har blivit en lösning för att övervinna begränsningarna med trädgårdsskötsel utomhus, tillåter det odlare att ha större kontroll över odlingsmiljön.

LED-odlingslampor har blivit en spelomvandlare för branschen, vilket revolutionerar sättet att odla cannabis inomhus.

Odlare inser att LED cannabisbelysning ger en pålitlig, effektiv belysningslösning som möter cannabisväxternas unika behov.

Efterfrågan på LED-odlingslampor i cannabisindustrin är nära relaterad till den snabba tillväxten på själva cannabismarknaden.

Läs vidare när vi fördjupar oss i hur cannabis kör marknaden för cannabisbelysning. Genom att undersöka dessa faktorer strävar vi efter att få en heltäckande förståelse för hur cannabistrender korsar efterfrågan på LED-odlingslampor, vilket i slutändan formar framtiden för cannabisodling.

cannabisbelysning

Trender inom cannabisindustrin

Cannabis, som en gång ansågs vara ett tabubelagt ämne, vinner nu acceptans över hela världen för medicinska och rekreationsändamål.

Legalisering av marijuana

Legaliseringen av marijuana sker på olika sätt i olika regioner. Flera länder, inklusive Kanada, Uruguay och flera delstater i USA, har helt legaliserat marijuana för medicinskt och rekreationsbruk.

Många andra länder och stater har tagit ett mer progressivt tillvägagångssätt för att legalisera marijuana för medicinska ändamål. Denna gradvisa förändring har skapat en gynnsam miljö för cannabisföretag att blomstra.

Ekonomisk påverkan

Storleken på den lagliga cannabismarknaden förväntas uppgå till miljarder dollar under de kommande åren. I USA beräknas den lagliga marijuanamarknaden vara värd mer än 17 miljarder dollar 2020.

När fler stater legaliserar cannabis, förväntas den globala legala cannabismarknaden vara värd 90 miljarder dollar år 2026.

Högkonjunkturen inom cannabis skapar också jobb, till exempel från cannabisodling och bearbetning till detaljhandel och kringtjänster.

I områden där marijuana har legaliserats har sysselsättningstillväxt och ekonomisk revitalisering observerats, nya företag har dykt upp och skatteintäkter har stöttat den lokala ekonomin.

Konsumentefterfrågan

Konsumenter söker säkra och reglerade produkter, och denna efterfrågan driver tillväxten av licensierade cannabisproducenter och apotek.

En växande medvetenhet om de potentiella terapeutiska fördelarna med cannabis har bidragit till den växande populariteten för medicinsk marijuana bland medicinska patienter.

Cannabisbelysningsmarknadstrender

Viktiga marknadstrender på marknaden för cannabisbelysning: LED-lampor förväntas stå för en betydande andel och fördelarna med LED-belysning förväntas bidra till marknadstillväxt.

Ökat patientintresse för medicinsk användning av cannabis och en ökad efterfrågan på högkvalitativa cannabisprodukter är en trend som har haft en betydande inverkan på hela inomhusträdgårdsbranschen. Ett särskilt tillväxtområde är marknaden för LED-cannabisbelysning.

Cannabisväxter kräver ett specifikt ljusspektrum och intensitetsnivå för att producera knoppar av bättre kvalitet. LED-odlingslampor blir allt mer populära bland cannabisodlare på grund av deras energieffektivitet, anpassningsbara spektrum och andra fördelar.

Som ett resultat har många tillverkare av växtljus utvecklat specialiserade cannabisbelysningslösningar specifikt för cannabisindustrin. Auxgrow har gjort just det. Det är djupt inne på sitt 13:e år i odlingsbelysningsfältet.

Dessutom indikerar framstegen i den andra legaliseringsfasen av cannabis att den förväntade kommersialiseringen av cannabisprodukter som ätbara varor, extrakt och aktuella produkter förväntas öka odlingen av cannabis.

Detta kommer i sin tur att driva marknaden för cannabisbelysning under utvecklingsprognosperioden (2023 – 2028).

I takt med att konsumenterna blir mer miljömedvetna finns det en växande efterfrågan på hållbara och miljövänliga produkter inom alla branscher. Cannabisodlare letar efter energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar.

LED-odlingslampor är en idealisk lösning. Eftersom de använder mycket mindre energi och genererar mindre värme än traditionella belysningslösningar, minskar de behovet av ytterligare kylsystem.

marknaden för cannabisbelysning

Hur cannabistrender påverkar prissättningen och tillgängligheten för LED Grow Lights

När fler odlare vänder sig till inomhusodling ökar efterfrågan på specialiserad utrustning och förnödenheter, inklusive LED-odlingslampor. Denna ökade efterfrågan har påverkat förändringar i prissättning och utbud på marknaden för LED-växtljus.

1. Ökning i efterfrågan:

Allt eftersom fler och fler odlare vill använda LED-cannabisbelysning för att odla sina cannabisplantor, ökar deras efterfrågan på denna produkt. Detta driver upp priset på LED cannabisbelysning.

Stigande priser. När efterfrågan på LED-cannabisbelysning ökar, ökar också priserna. Detta beror på att tillverkare kan ta ut högre priser för produkter som är mycket efterfrågade.

Minskat utbud. Den ökade efterfrågan har också lett till ett minskat utbud av vissa typer av LED-växtlampor. Detta beror på att tillverkare inte kan hålla jämna steg med efterfrågan på sådana produkter.

2. Konkurrens bland tillverkare

När marknaden för LED-hampabelysning blir mer konkurrenskraftig kommer en ny grupp tillverkare in på marknaden.

Konkurrensen bland växtbelysningsföretag är en positiv utveckling för LED-hampabelysningsindustrin. Det främjar lägre priser, innovation och fler alternativ för odlare.

Prissättning. Ökad konkurrens inom hampabelysningsindustrin har gjort det mer sannolikt att tillverkare kommer att erbjuda lägre priser för att locka kunder. Detta kan leda till lägre priser för LED-cannabisbelysning, vilket gör det mer överkomligt för odlare att använda denna typ av belysning.

Innovation. Konkurrens driver å andra sidan innovation. Eftersom tillverkare ständigt letar efter sätt att förbättra sina produkter och skilja sig från konkurrenterna.

Auxgrow, till exempel, letar ständigt efter sätt att förbättra sina produkter och har investeringar i framtiden för LED-växtbelysning.

Vår nyutvecklade växtljuskontroller är kompatibel med de flesta växtlampor på marknaden och gör det möjligt för kommersiella odlare att kontrollera sina växter mer på ett intelligent sätt.

Odlarens val. Ökad konkurrens har gett odlarna fler alternativ när det kommer till LED cannabisbelysning. Odlare är mer benägna att hitta produkter som passar deras behov och budget.

3. Förändringar i utbud och efterfrågan

Förändringar i utbud och efterfrågan kan leda till prisfluktuationer under hela året, med priser som tenderar att stiga under högsäsong för cannabisodling.

Förändringar i utbud och efterfrågan kan också påverka kvaliteten på LED cannabisbelysning.

När utbudet av LED-cannabisbelysning ökar kan tillverkarna investera mindre i forskning och utveckling. Detta kan leda till en minskning av kvaliteten på LED cannabisbelysning.

Å andra sidan, när efterfrågan på LED-cannabisbelysning ökar, kan tillverkarna också vara mer benägna att investera i forskning och utveckling. Det kan förbättra kvaliteten på LED cannabisbelysning för att förbättra. Detsamma gäller för Auxgrow.

4. Leveransfrågor

Den ökade efterfrågan på LED-odlingslampor kan sätta ytterligare press på leveranskedjan och leda till brister eller förseningar i leveranser från leverantörer av plantljus.

Prishöjningar. När tillverkare har leveransproblem kan det leda till högre priser för LED-hampabelysning. Detta beror på att det finns mindre utbud av tillgängliga produkter, vilket driver upp efterfrågan och priser.

Minskad tillgänglighet. Försörjningsproblem kan också leda till en minskning av tillgången på LED-hampabaserade belysningsprodukter.

5. Uppkomsten av vertikalt jordbruk

Framväxten av vertikalt jordbruk är en positiv utveckling för LED-växtbelysningsindustrin. Priset på LED-växtlampor påverkas också av ökningen av vertikalt jordbruk.

Ökad efterfrågan. När fler odlare antar vertikalt jordbruk ökar också efterfrågan på LED-växtbelysning. Vi vet att LED-växtlampor är det mest effektiva och effektiva sättet att odla grödor i vertikala utrymmen.

Ny produktutveckling. Framväxten av vertikalt jordbruk har också lett till ny produktutveckling inom LED-växtbelysningsindustrin. Tillverkare av trädgårdsväxtljus, som Auxgrow, utvecklar ny LED-cannabisbelysning speciellt designad för vertikal odling.

6. Energieffektivitet

Enligt en rapport från Technavio förväntas efterfrågan på energieffektiva belysningslösningar på den globala LED-växtljusmarknaden öka på grund av cannabisindustrins växande fokus på hållbarhet och energieffektivitet.

Rapporten visar att LED-odlingslampor är mer energieffektiva än traditionella belysningslösningar, vilket gör dem idealiska för odlare som vill minska sin miljöpåverkan.

Energieffektiva LED-växtlampor är vanligtvis dyrare än mindre effektiva LED-växtlampor. Det beror på att de använder mer avancerad teknik och material.

Men kostnaden i förväg för energieffektiva LED-växtlampor kompenseras ofta av besparingar i energikostnader.

7. Anpassat spektrum

Cannabis har specifika spektrala krav vid olika tillväxtstadier. Tillverkare kan erbjuda LED-odlingslampor speciellt anpassade för cannabisindustrin, vilket kan påverka prissättning och tillgänglighet.

Pris. Anpassade LED-växtlampor är vanligtvis dyrare än standarden. Eftersom de kräver användning av specifika våglängder av ljus som bidrar till växttillväxt.

Efterfrågan. Anpassade LED-växtlampor är mycket efterfrågade bland kommersiella odlare som letar efter sätt att förbättra kvaliteten och avkastningen på sina grödor.

Auxgrow är en erfaren tillverkare av LED-växtljus, kontakta oss gärna om du behöver fråga om anpassade växtlampor.

8. Konsumentpreferenser

Cannabisodlarens preferenser kan påverka prissättningen och efterfrågan på LED-växtlampor på många sätt.

  • Typ av växt. Vilken typ av växter konsumenterna vill odla kommer att påverka vilken typ av LED-växtlampor de behöver. Indica och Sativa, de två olika sorterna kräver olika odlingsförhållanden.
  • Växtens storlek. Storleken på den cannabis som konsumenterna vill odla kommer också att påverka vilken typ av LED-odlingsljus de behöver. Till exempel kräver Northern Lights och Sour Diesel olika typer eller storlekar av cannabisbelysning.
  • Ljus som krävs av växter. Mängden ljus växter behöver kommer också att påverka vilken typ av LED växt ljus de behöver. OG Kush och Blueberry kräver olika typer av LED-odlingslampor.
  • Priset på armaturen. Priset på ljuset påverkar också efterfrågan. Om priset är rimligt är det mer sannolikt att konsumenterna köper LED-växtlampor för att ersätta traditionella HPS-armaturer.
  • Armaturens kvalitet. Kvaliteten kommer att påverka efterfrågan. Konsumenter är mer benägna att köpa LED-växtlampor om de är av hög kvalitet och hållbara.

Auxgrow insikter som vissa användare föredrar att prova DIY växt ljus arrangemang former.

Auxgrow GB15 är en gratis kombination av LED-ljusstavar, kan användare justera arrangemanget av växtlampor efter deras eget odlingsrum.

9. Legalisering av marijuana

Legalisering av cannabis i allt fler länder skapar en ny marknad för cannabisprodukter, vilket driver efterfrågan på cannabisodling. Detta ökar i sin tur efterfrågan på LED-växtlampor.

Länder som har legaliserat fritidsmarijuana:

Kanada, Georgia, Malta, Mexiko, Sydafrika, Thailand, Uruguay, 11 delstater i USA, Australian Capital Territory och District of Columbia.

Länder som har legaliserat medicinsk marijuana:

Argentina, Australien, Barbados, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Ecuador, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Libanon, Luxemburg, Malawi, Malta, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Nordmakedonien, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rwanda, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Schweiz, Thailand, Storbritannien, Uruguay, Vanuatu, Det finns 38 delstater i USA.

Global cannabis ljusmarknad

10. Regelverkseffekt

Statliga eller regionala bestämmelser kan påverka vilken typ av cannabisbelysning som är tillåten. Vissa regioner kan kräva användning av energieffektiv LED-belysning.

Dessa regler kan påverka tillgängligheten och prissättningen av LED-odlingslampor på olika marknader.

  • EU: EU har ett direktiv som kräver att alla nya ljuskällor som säljs i EU ska vara energieffektiva till 2021. Det innebär att de flesta nya ljuskällor kommer att vara LED-ljus.
  • Förenta staterna: Det finns många delstater och städer i USA som har obligatoriska krav på LED-belysning. Till exempel kräver Kalifornien att alla nya gatubelysningar ska vara LED senast 2025.
  • Kina: Det finns många provinser och städer i Kina som har obligatoriska krav på LED-belysning. Till exempel kräver Guangdong-provinsen att alla nya kommersiella byggnader ska vara LED-belysning senast 2020.
  • Indien: Det finns många delstater i Indien som har obligatoriska krav på LED-belysning. Till exempel kräver Maharashtra att alla nya statliga byggnader ska ha LED-belysning år 2022.

Detta är bara några exempel på länder eller regioner som kräver användning av energieffektiv LED-belysning.

Eftersom LED-belysning blir mer prisvärd och effektiv, är det troligt att fler länder och regioner kommer att anta obligatoriska LED-belysningskrav.

Eftersom LED-belysning är mer energieffektiv än glöd- och lysrörsbelysning. Det kan spara företag och regeringar pengar på energikostnader.

11. Ekonomisk påverkan

Inflation och valutafluktuationer kan påverka prissättningen och tillgängligheten för LED-odlingslampor.

Inflation. När inflationen stiger stiger också kostnaden för att producera LED-odlingslampor. Detta beror på att kostnaderna för material, arbete och transport ökar. Som ett resultat blir LED-odlingslampor dyrare för konsumenterna.

Valutafluktuationer. När valutavärdena fluktuerar kommer kostnaden för att importera LED-odlingslampor från andra länder också att fluktuera.

Detta beror på att priset på LED-odlingslampor vanligtvis anges i amerikanska dollar. Om dollarn deprecierar, kommer LED-odlingslampor att bli dyrare för konsumenter i länder med apprecierande valutor.

12. Internationell handel och upphandling:

Cannabisindustrins globala karaktär innebär att LED-odlingslampor kan komma från en mängd olika länder. De skickas vanligtvis från utlandet.

Faktorer som transportkostnader, tariffer, handelsavtal och internationella leveranskedjor kan påverka prissättning och tillgänglighet.

Slutsats

Sammantaget har den växande efterfrågan på cannabis en betydande inverkan på prissättningen och tillgängligheten av LED-odlingslampor.

Medan ökad konkurrens mellan leverantörer av växtlampor kan leda till lägre priser, kan förändringar i utbud och efterfrågan också leda till brist och högre priser. Prissättning och tillgänglighet av LED-cannabisbelysning kommer sannolikt att fortsätta att påverkas av förändrade marknadsförhållanden.

Den nordamerikanska marknaden förväntas leda den globala marknaden, följt av Europa och Asien och Stillahavsområdet. Tillväxten av cannabismarknaden drivs av den ökande legaliseringen av cannabis, den växande populariteten för vertikalt jordbruk och den ökande efterfrågan på högkvalitativa cannabisprodukter.

Den globala LED-odlingsljusmarknaden förväntas nå 14,27 miljarder dollar år 2030, växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 14,8 % från 2022 till 2030.

Om du är en odlarbutiksoperatör eller en vertikal jordbruksinvesterare och vill vara den första att lyckas inom inomhusodling, Auxgrow är här för att stödja dig varje steg på vägen.

Som Digital Marketing Manager på AUXGROW kombinerar Jayes en passion för hydroponiska system och expertis inom LED-odlingslampor. Med praktisk erfarenhet och en djup förståelse guidar Jayes dig genom en värld av hållbar odling.

Dela detta inlägg med dina vänner

Senaste produkterna

Växthus LED Grow Light
smart led växtljuskontroll
LED Grow Light Smart Controller

Rekommendera artiklar

Kontakta oss!

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i detta formulär.
namn
** Din integritet kommer att skyddas

Kontakta oss

E-post: sales@auxgrow.com
WhatsApp: +8618520350256
Telefon: +86-20-84785360
Adress: Qichuang Industrial Park,
No.801 Qiaoxing Avenue, Shatou Street,
Panyu-distriktet, Guangzhou

Copyright © Guangzhou Vanten Technology Co., Ltd. Med ensamrätt.

Scrolla till toppen

Get Catalogue & Quote

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i detta formulär.
** Din integritet kommer att skyddas